Industrisamhälle och arbetarkultur

Industrisamhälle och arbetarkultur

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

30,00 €

Översikt


Lönnqvist, Bo et al
Industrisamhälle och arbetarkultur . En etnologisk studie över Tolkis cellulosafabrik i Borgå landskommun 1893–1975
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 605. Folklivsstudier 20
Helsingfors 1997, 308 s.

Detaljer

Tolkis sulfitcellulosafabrik i dåvarande Borgå landskommun upptäcktes 1972 av Bo Lönnqvist och Ivar Nordlund. Här stod en fungerande traditionell fabrik i finlandssvensk landsbygdsmiljö – ett idealexempel på den typ av miljöer som Folkkultursarkivet på 1960-talet valde att dokumentera och utforska. Dokumentationen av fabriker och arbetarminnen hade i början av 1970-talet hög aktualitet inom den nordiska etnologin och tolkisprojektet kunde anknytas till dessa strömningar. Boken får en speciell dimension genom en tjugo år senare utförd studie över förändringarna i fabrikssamhället.

Mer information

ISBN 951-583-032-X
ISSN 0039-6842 (Skrifter), ISSN0085-0764 (Folklivstudier)