Hyvinvointia metsästä

Hyvinvointia metsästä

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

19,00 €

Översikt


Hyvinvointia metsästä. Toim. Liisa Tyrväinen & al.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 90
Tallinna 2014, 271 s.

Detaljer

Metsissä ulkoillaan, niitä ihaillaan ja niissä tarjotaan matkailupalveluja. Niitä suojellaan, hoidetaan ja niistä kiistellään. Suomen luonto on kokonaisuus, jonka käyttö herättää keskustelua. Kirjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat metsiä yleistajuisesti muun muassa virkistyksen, maiseman ja talouden näkökulmista. Kirjassa pohditaan, miten metsien käyttömuodot voisi sovittaa yhteen ja millaisia haasteita erityisesti virkistyskäyttö ja matkailu asettavat metsien hoidolle. Kirja palvelee luonnonvarojen ja maankäytön sekä ympäristöalojen opetusta. Se on hyödyllistä luettavaa suunnittelijoille, matkailun kehittäjille ja luontomatkailuyrittäjille.

Mer information

ISBN 978-952-222-587-0
ISSN 2323-7392