Historiska sägner om 1808–09 års krig

Historiska sägner om 1808–09 års krig

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

12,00 €

Översikt


Asplund Ingemark, Camilla & Wassholm, Johanna
Historiska sägner om 1808–09 års krig
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 728
Borgå 2009, 236 s.

Detaljer

De historiska sägner som här återges och analyseras upptecknades cirka hundra år efter 1808–09 års krig, vid sekelskiftet 1900, och återspeglar därmed också sin tids värderingar och berättartradition. Sägnerna handlar om hur större historiska händelser påverkade människorna på den egna hemorten och historien knyts ofta till konkreta platser i det lokala landskapet. Berättelserna handlar t.ex. om flykten undan ryssarna, om hunger, köld och andra vedermödor som drabbade både lokalbefolkningen och soldaterna på båda sidor.

Mer information

ISBN 978-951-583-187-3
ISSN 0039-6842