Historiska och litteraturhistoriska studier 79

Historiska och litteraturhistoriska studier 79

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

28,00 €

Översikt


Historiska och litteraturhistoriska studier 79. Red. Pia Forssell & John Strömberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 665
Ekenäs 2004, 395 s.

Detaljer

Innehåller artiklar: Tore Wretö, Runeberg - en klassiker på flera sätt och vis; Pertti Lassila, Runeberg och biedermeier; Lars Burman, Den retoriske Runeberg. Ett sätt att läsa Fänrik Ståls sägner; Bo Pettersson, Om harmoni och humor i Runebergs estetik; Karl-Johan Hansson, Var Runeberg religiös? Håkan Möller, Poesins ornitologi. Runeberg, fåglarna och Gud; Lars Huldén, Dateringsproblem i Runebergs dramatik; Johan Wrede, Vad handlar Runebergs "Kajorna" om? Krister Nordberg, Om Runebergs romanfragment och dess manuskript; Barbro Ståhle Sjönell, Berättarteknik och begränsningskonst i Runebergs Smärre berättelser; Merete Mazzarella, Var nationalskalden spirituell? Om Runebergs brev; Barbara Lönnqvist, Runebergs serbiska sånger; Ingrid Elam, Runeberg som kritiker; Pia Forssell, Runeberg som litteraturredaktör; Teivas Oksala, Quid sit classicus? Det klassiska arvet i Runebergs diktning; Kjell-Arne Brändström, Vackert och vedervärdikt - om reaktionerna på Kung Fjalar; Arne Toftegaard Pedersen, Skrif som Runeberg, gossar! Nationalskalden och åttiotalisterna; Matti Klinge, Runeberg och patriotismen; Olle Sirén, Fänrik Ståls sägner - ryska kommentarer 1893 och 1901; Robert Schweitzer, Fänrik Stål i (fel)översättning. Tendentiösa tyska översättningar från ofärdsåren; Liisa Lindgren, Det kan ej göras nog enkelt, nog stort och nog oförgängligt. J. L. Runebergs gravvård; Torkel Jansson, Runeberg och svenskheten i Sverige - svenskheten i Sverige och Runeberg.

Mer information

ISBN 951-583-106-7
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SSLF)