Historian päivät 1975

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

5,00 €

Översikt


Historian päivät 1975. Suomen historiallisen seuran 100-vuotisjuhlaseminaari. Toim. Hilkka Kemppinen & Tuire Raitio
Suomen historiallinen seura
Historiallinen Arkisto 71
1978, 356 s.

Detaljer

Päiviö Tommila, Historiantutkimuksen aikasidonnaisuus 1875-1975; Pekka Suvanto, Historiantutkimuksen tavoitteet tämän päivän Suomessa; Patrick Bruun, Historian asema yliopistollisena oppiaineena; Patrick Bruun, Kemi, fysik, ekonomi och historieforskning; Unto Paananen, Uutta antiikin sosiaali- ja henkilöhistoriaa; Pertti Huttunen, Uusista apuvälineistä ja metodeista antiikin historian tutkimuksessa; Viljo Rasila, Aikasarjojen käsittelyyn liittyvät ongelmat; Jorma Ahvenainen, Yrityshistorian työmenetelmät ja lähteet; Matti Viikari, Saksalaisten historistisen historiankirjoituksen traditiosta ja sen kriisistä vuosisadan vaihteessa; Eino Lyytinen, Mustan vaiko valkoisen miehen taakka? 1800-luvun lopun imperialismin selitysmalleista; Tuomo Polvinen, Allianssipolitiikka ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa; Seikko Eskola, Suomi välikappaleena ulkomaisessa lehdistödebatissa 1900-luvulla; Pentti Laaksonen, Ortodoksian ajan tutkimuksen ongelmia; Kauko Pirinen, Kirkon järjestysmuodon uudistuksen teoreettinen perusta viimeaikaisen tutkimuksen valossa; Eino Murtorinne, Yhteiskunnallisten ja aatteelisten murrosten vaikutus kirkon asemaan 1900-luvulla; Veikko Litzen, Keskiajan ymmärtämisestä; Kyllikki Männikkö, Feodalismin käsite historian tutkimuksessa; Marja Vasala, Merirosvous ja kaapparisota keskiajalla; Yrjö Blomstedt, 1590-luvun kuva; Jussi T. Lappalainen, Suomen sotilaspoliittinen asema 1600-luvulla; Juhani Paasivirta, Suomen autonomia- ja itsenäisyyskauden poliittisen historian tutkimuksesta; Keijo Korhonen, Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen aseman tutkimuksesta; Hannu Soikkanen, Suomen uusinta historiaa koskevasta aatehistoriallisesta tutkimuksesta; Raili Kauppi, Selittämisen ongelma historiassa; Aira Kemiläinen, Valistuksen ja romantiikan ajan historianfilosofiset kehitysmallit; Heikki Kirkinen, Hyttynen valtameressä eli maan ihmislajin viuhahdus universumissa.

Mer information

ISBN Nej
ISSN Nej