Henri Bergson i Finland

Henri Bergson i Finland

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

28,00 €

Översikt


Nygård, Stefan
Henri Bergson i Finland. Reception, rekontextualisering, politisering
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 745
Helsingfors 2011, 295 s.

Detaljer

Fransmannen Henri Bergson var 1900-talets första internationella modefilosofi. Hans berömda föreläsningar vid Collège de France i början av seklet besöktes av lärjungar från hela världen. Med Bergson som sökarljus presenterar Stefan Nygård nya perspektiv på en brytningstid i Finlands idéhistoria och på de mekanismer som ligger bakom kulturutbyten mellan olika länder. När filosofiska idéer cirkulerar internationellt lämnar de sitt ursprungliga sammanhang bakom sig och blir i den mottagande miljön föremål för omtolkningar som ger upphov till innovationer och överraskande kombinationer.

Mer information

ISBN 978-951-583-215-3
ISSN 0039-6842