Handel med konst

Handel med konst

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

28,00 €

Översikt


Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Red. Hanna Lehti-Eklund och Beatrice Silén
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 841
Riga 2020, 347 s.

Detaljer

Paul Sinebrychoff (1859–1917), direktör och bryggeriägare, byggde under sin livstid upp en konstsamling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrychoff. Brevväxlingen mellan honom och konsthandlare i Sverige utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring sekelskiftet 1900.

Språkligt sett är breven intressanta eftersom man här kan följa större språkliga förändringar i svenskan som vid denna tid höll på att ske eller redan var i gång. Utmärkande för affärskorrespondens är att texterna innehåller språkhandlingar såsom krav och erbjudanden, vilket ofta saknas i privatbrev. I boken analyserar åtta språkforskare vid Helsingfors universitet språkliga drag i breven ur olika synvinklar.

Mer information

ISBN 978-951-583-476-8
ISSN 0039-6842