Fysiikan laboratoriotyöt

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

23,20 €
ELLER

Översikt


Vaari, Jukka
Fysiikan laboratoriotyöt
Suomen Fyysikkoseura
Suomen Fyysikkoseuran julkaisuja 4
Jyväskylä 1998, 3. uud. p., 258 s.

Detaljer

KIrjaan on koottu 39 laboratoriomittausta klassisen fysiikan sekä atomi- ja ydinfysiikan alueilta. Työt on suunniteltu antamaan yliopisto- tai korkeakoulutasoiset fysiikan perustiedot hallitsevalle hankilölle käytännön opetusta kokeellisten mitausten tekemiseen, fysikaalisten mallien testaamiseen, tulosten analyysiin ja teknisen raportin kirjoittamiseen. Varsinaisten työnkuvausten lisäksi kirjassa on omat lukunsa mittaustulosten tilastollisesta analyysistä sekä radioaktiivisen säteilyn havaitsemisesta ja tilastollisesta luonteesta.

Mer information

ISBN 951-96117-9-7
ISSN 0785-5893