From Austere <i>wabi</i> to Golden <i>wabi</i>

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

35,00 €

Översikt


Torniainen, Minna
From Austere wabi to Golden wabi. Philosophical and Aesthetic Aspects of wabi in the Way of Tea
Finnish Oriental Society
Studia Orientalia 90
Vammala 2000, xii + 330 pp.

Detaljer

Wabi oli alunperin runoudessa käytetty termi, jonka avulla kuvattiin pääasiassa epätoivoa, surua, haikeutta, vaatimattomuutta tai jopa köyhyyttä. Minna Torniaisen tutkimus perustuu muromachi-kauden Japanin klassiseen kirjallisuuteen ja tarkastelee niissä esiintyvän wabi-käsitteen filosofisia ja esteettisiä ilmenemismuotoja. Poikkitieteellisyydessään tutkimus luo uuden tarkastelukulman ja uusia merkityksiä wabi-käsitteelle filosofis-esteettisenä terminä. Tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että wabi esteettisenä käsitteenä on sidoksissa wabiin filosofisia piirteitä omaavana käsitteenä.

Mer information

ISBN 951-9380-47-7
ISSN 0039-3282