Frågor i praktiken

Frågor i praktiken

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

2,00 €

Översikt


Lindholm, Camilla
Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare-patientsamtal
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 651. Studier i nordisk filologi 81
Borgå 2003, 316 s.

Detaljer

I denna avhandling undersöks både sådana frågor som ställs av läkarna och sådana som patienter ställer. I fokus står en särskild typ av frågor, s.k. iflerledade frågeturer/i. Dessa består av två eller flera frågor som ställs efter varandra eller av en fråga som underbyggs av ett påstående. Flerledade frågeturer är inte särskilt frekventa, men de är ändå ett karakteristiskt inslag i samtal mellan läkare och patient. I avhandlingen studeras både var i ett pågående samtal flerledade frågeturer infaller samt vilka responser de får.

Mer information

ISBN 951-583-092-3
ISSN 0356-0376 (SNF), ISSN 0039-6842 (SSLF)