Forskning i Finland genom tiderna

Forskning i Finland genom tiderna

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

5,00 €

Översikt


Forskning i Finland genom tiderna. Red. av Päiviö Tommila & Aura Korppi-Tommola
Vetenskapliga samfundens delegation
Vammala 2007, 208 s.

Detaljer

Forskning i Finland genom tiderna är en allmän presentation av vetenskapens och forskningens historia i Finland. Den riktar sig till alla som är intresserade av vetenskapens historia och lärdomshistoria i allmänhet och lämpar sig också som lärobok. Verket berättar om hur man under olika tidsperioder och forskargenerationer har sökt svar på frågor om människans, samhällets och naturens innersta väsen. Innehållet omfattar också två samlande artiklar om forskningens historia och nuläge i Finland.

Mer information

ISBN 978-952-99486-3-5
ISSN Nej