Folkmålsstudier 39

Folkmålsstudier 39

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

20,20 €

Översikt


Folkmålsstudier 39. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Redaktörer Ann-Marie Ivars & Peter Slotte
Föreningen för nordisk filologi
Jakobstad 2000, 480 s.

Detaljer

Innehåller bl.a.: Olaf Almenningen, Riksspråksord i svensk og dialektord i norsk; Birgit Eaker, Malenkaffe och stickadtröja. Om en norrländsk sammansättningstyp; Gunvor Flodell, Om dialektgränsers stabilitet – en pilotundersökning i södra Västerbotten; Karin Hallén, Från parlament till pärra? – bidrag till en diskussion; Gunilla Harling-Kranck, Förstår österbottningar och nylänningar varandra? Om accepterandet och igenkännandet av provinsialismer och dialektord; Ann-Marie Ivars, Fraser och idiom i regionala varianter av finlandssvenskt ungdomsspråk; Maj Reinhammar, En 1700-talsordlista från Piteå; Leena Sarvas, Nytt intresse för dialekt i skrift – Asterix på Savolaxdialekt; Margareta Svahn, En växt – flera namn.

Mer information

ISBN 952-91-2273-X
ISSN 0356-1771