Folkmålsstudier 55

Folkmålsstudier 55

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

25,00 €

Översikt


Folkmålsstudier 55. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm & Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2017, 204 ss.

Detaljer

Folkmålsstudier 55 innehåller artiklar: Tove Bull, Samisk (og eventuellt finsk?) innverknad på skandinavisk; Maria Kautonen, Finskspråkiga talares intonation av finlandssvenska i påståendeyttranden i fritt tal; Ulrika Magnusson, Barnlitteraturens komplexitet - en studie av grammatisk metaforik i litteratur för barn; Nina Pilke och Gun-Viol Vik, Tvåspråkig mötespraxis inom kommunalpolitiken. "Det är fantastiskt att vi kan använda vårt eget modersmål och att vi förstår varandra"; Viveca Rabb, Hur varierar Vasasvenskan? En undersökning av Vasabors perception av språklig variation kontrasterad mot deras språkliga produktion; Tiina Räisä, Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland; Sofia Stolt, Vägen till vitsordet - en studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur; Eveliina Tolvanen, Myndighetskommunikation på två språk - pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv; Maria Vidberg, Ortnamn i kontakt i Helsingfors. Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter; Endre Brunnstad, Ann-Kristin Helland Gujord och Edit Bygge (red.), Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Rec. av Satu Siltaloppi; Alva Dahl, I skriftens gränstrakter. Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner. Rec. av Anne-Marie Londen; Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Rec. av Caroline Sandström; Jacob Thøgersen, Nikolas Coupland och Janus Mortensen (red.); Style, Media and Language Ideologies. Rec. av Jenny Stenberg-Sirén.

Mer information

ISBN Nej
ISSN 0356-1771