Finländsk svenska från 1860 till nutid

Finländsk svenska från 1860 till nutid

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

32,00 €

Översikt


Finländsk svenska från 1860 till nutid. Svenskan i Finland – i dag och i går III:2. Red. Marika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 830
Riga 2019, 458 s.

Detaljer

Den sjätte volymen i bokserien tar avstamp i 1860-talet, då många för såväl svenskan som finskan viktiga reformer genomfördes i landet. Intresset för den finländska svenskans särdrag vaknade, och grunden till dagens finlandssvenska språkvård lades kring sekelskiftet 1900. Man samlade in exempel på skiljaktigheter, och man diskuterade risken med att svenskan i Finland skulle avlägsna sig från svenskan i Sverige. Språket i skönlitteraturen och på teaterscenen väckte då särskilt intresse. Hundra år senare finns det fortfarande ett levande intresse för svenskan i Finland både i tal och i skrift, och språkforskarens verktygslåda innehåller fler redskap än förr.

Mer information

ISBN 978-951-583-457-7
ISSN 0039-6842