Filosofien oikeus 1

Filosofien oikeus 1

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

35,00 €

Översikt


Filosofien oikeus 1. Toim. Jarkko Tontti, Kaisa Mäkelä & Heta Gylling
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja, E-sarja 2
Saarijärvi 2001, 327 s.

Detaljer

Sisällys: Mikko Lahtinen, Platon ja oikeudenmukaisuus vailla takeita; Juha-Pekka Rentto, Laki vapauden osatekijänä. Aristoteleen onnellinen kansalaisvaltio ja laki; Juha Sihvola, Stoalainen oikeus- ja yhteiskuntafilosofia; Juha-Pekka Rentto, Laki hyveen toteuttajana. Tuomas Akvinolaisen oppi ihmisluonnosta ja laki; Petter Korkman; Valtio ja sen lait modernissa luonnonoikeusperinteessä; Juha Tolonen, Thomas Hobbes tämän päivän näkökulmasta; Matti Häyry, John Locke ja yksityinen omaisuus; Markku Roinila, G. W. Leibnizin oikeusfilosofia; Antero Jyränki, Montesquieu: miksi lakeja ja mitä lakien takana; Jussi Kotkavirta, Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet; Heta Gylling & Marianna Raulo, Jean-Jacques Rousseau yhteisöllisyyden korostajana; Matti Häyry, Jeremy Bentham ja klassinen utilitarismi; Heta Gylling, John Stuart Mill, vapaamielisyys ja yksilön autonomia; Markus Wahlberg, Liberaalisia ja konservatiivisia piirteitä Hegelin oikeusfilosofiassa; Kevät Nousiainen, F. C. von Savigny ja "historiallinen koulu"; Lars D. Eriksson, Karl Marx' kritiska rättsteori; Kimmo Nuotio, Rudolf von Jhering – oikeus yhteiskunnan elinehtoja suojaamassa; Hannu Tapani Klami, Hans Kelsen – kriittinen esittely.

Mer information

ISBN 951-855-188-X
ISSN 1458-0446