Fartyget, himlen och havet

Fartyget, himlen och havet

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

26,00 €

Översikt


Rosenström, Marika
Fartyget, himlen och havet. Verklighetsuppfattningen bland sjömän i långfart under segelsjöfartens sista era
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 597. Meddelanden från Folkkultursarkivet 16
s.l. 2002, 2. uppl., 159 s.

Detaljer

Sjömannens enda egentliga verklighet var fartyget, himlen och havet. Det är slutsatsen som dras i denna bok om de sista Kap Hornarnas verklighetsuppfattning. På basen av bl.a. frågebrevssvar och intervjuer tecknas för första gången en etnologisk-folkloristisk helhetsbild av livet ombord på de sista seglande fartygen i långfart. Bilden omfattar såväl de materiella som mentala dimensionerna av sjömanskulturen. Kärnan i boken är en analys av de kulturella grundstrukturer som sjömannen använde för att ordna sin verklighet.

Mer information

ISBN 951-583-021-4
ISSN 0355-9963 (Meddelanden), ISSN 0039-6843 (SLS skrifter)