Fältskärns berättelser

Fältskärns berättelser

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

48,00 €

Översikt


Topelius, Zacharias
Fältskärns berättelser.. Utg. Sebastian Köhler, Anna Movall och Pia Forssell
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 826
Tallinn 2018, 1675 s.

Detaljer

Topelius magnum opus Fältskärns berättelser var i hundra år den mest spridda och lästa historiska romanen i både Finland och Sverige. Den har format generationers uppfattning om Sveriges och Finlands händelserika gemensamma historia under 1600- och 1700-talet och kombinerar underhållning med lättillgänglig historisk kunskap. Romanen trycktes först som följetong 1851–1866 och i bokupplaga i fem cykler, eller delar, 1853–1867. Varje cykel innehåller tre berättelser av fältskären Andreas Bäck för en krets intresserade lyssnare, såväl gamla som unga.

Utgåvan återger den första bokupplagan, komplett med ramberättelse samt social- och kulturhistoriska inslag, och utkommer i fyra band. Utgivare är Sebastian Köhler och Anna Movall, under medverkan av Pia Forssell.

Mer information

ISBN 978-951-583-435-5
ISSN 0039-6842