De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

48,00 €

Översikt


De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Red. Panu Pulma
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 800
Helsingfors 2015, 503 s.

Detaljer

I närmare 500 år har romerna varit del av det finländska samhället. Ändå har de länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, språk och kultur, men ger också en röst åt romanerna själva och deras egen syn på sin historia. Fokus ligger på växelverkan mellan romerna och majoritetsbefolkningen och på hur den romska kulturen anpassat sig till förandrade omständigheter men ändå lyckats bevara sin starka identitet. Boken ger en fascinerande inblick i romernas mindre kända historiska skeden, i den rika romska kulturen med musik, släktband, tro och seder samt i politisk aktivism och kontakter med Sverige.

Mer information

ISBN 978-951-583-338-9
ISSN 0039-6842