Sökresultat för 'Research in Finland'

Tips: Alltför mycket referens? Försöka avancerad katalogsökning.

Lista  Rutnät 

per sida
Stigande ordning
 1. Research in Finland

  Research in Finland

  35,00 €

  Slut i lager


  Research in Finland. A History. Edited by Päiviö Tommila & Aura Korppi-Tommola
  Federation of Finnish Learned Societies & Helsinki University Press
  s.l. 2006, 351 pp. Läs mer
 2. Research in Finland

  Research in Finland

  5,00 €


  Research in Finland. A History. Edited by Päiviö Tommila & Aura Korppi-Tommola
  Federation of Finnish Learned Societies & Helsinki University Press
  Helsinki 2008, 2. ed., 351 pp. Läs mer
 3. Research-based Teacher Education in Finland

  Research-based Teacher Education in Finland

  26,00 €

  Slut i lager


  Research-based Teacher Education in Finland. Reflections by Finnish Teacher Educators. Eds. Ritva Jakku-Sihvonen Hannele Niemi
  Finnish Educational Research Association
  Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 25
  Turku 2006, 230 pp. Läs mer
 4. Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

  Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

  15,00 €


  Björkstrand, Gustav
  Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland. En källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag 1825 och 1829 jämte Förslag till ny Prestvalsförordning i Finland
  Suomen kirkkohistoriallinen seura
  Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 181
  Saarijärvi 1998, 315 s. Läs mer
 5. 100 Faces from Finland

  100 Faces from Finland

  21,00 €

  Slut i lager


  100 Faces from Finland. A Biographical Kaleidoscope. Edited by Ulpu Marjomaa. Translated by Roderick Fletcher
  Finnish Literature Society
  Studia Biographica 2
  Vammala 2000, 625 pp. Läs mer
 6. Icons from Finland

  Icons from Finland

  1,00 €

  Slut i lager


  Icons from Finland. Exhibition Thessalonica, 24 May – 13 July 2003. Edited by Mapia Maptzoukou & Leena Pietilä-Castrén
  Finnish Institute at Athens
  Athens 2003, 31 pp. Läs mer
 7. Dagligt liv i S:t Petersburg

  Dagligt liv i S:t Petersburg

  40,00 €


  Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar. Utgivna av Max Engman
  Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 653
  Ekenäs 2003, 376 s. Läs mer
 8. Riksdag, kaffehus och predikstol

  Riksdag, kaffehus och predikstol

  36,00 €

  Slut i lager


  Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772. Red. Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt
  Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 649
  Malmö 2003, 432 s. Läs mer
 9. Nationality and Nationalism in Italy and Finland

  Nationality and Nationalism in Italy and Finland

  5,00 €


  Nationality and Nationalism in Italy and Finland. Editor Maija Väisänen
  Finnish Historical Society
  Studia Historica 16
  1984, 191 pp. Läs mer
 10. Finland and Europe

  Finland and Europe

  3,00 €

  Slut i lager


  Paasivirta, Juhani
  Finland and Europe. The Early Years of Independence, 1917–1939
  Finnish Historical Society
  Studia Historica 29
  1988, 555 pp. Läs mer

Sida:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5