Bo Carpelan

Bo Carpelan

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

36,00 €

Översikt


Hellgren, Jan
Bo Carpelan. Rummets diktare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 792
Borgå 2014, 275 s.

Detaljer

"Det är inte tiden som förändrar oss, det är rummet", inleder Bo Carpelan en av sina dikter. Jan Hellgren visar hur denna syn gradvis tar form i Carpelans poesi från 1950-talet och framåt för att nå sitt främsta uttryck i romanen Urwind från 1993. Rummet är inte bara en återkommande bild i Carpelans lyrik och kortprosa utan också en strukturerande princip i hans romankonst. Vid sidan av diktsamlingar och romaner utgår Hellgren från ett rikt material av artiklar, essäer och opublicerade anteckningar där Carpelan belyser sin poetik och syn på det egna författarskapet. Hans diktning sätts in i sitt litteratur- och idéhistoriska sammanhang, samtidigt som viktiga inspirationskällor inom bildkonst och arkitektur lyfts fram.

Mer information

ISBN 978-951-583-284-9
ISSN 0039-6842