Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och 1500-talet

Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och 1500-talet

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

5,00 €

Översikt


Orrman, Eljas
Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och 1500-talet
Suomen historiallinen seura
Historiallisia tutkimuksia 131
Helsingfors 1986, 293 s.

Detaljer

I undersökningen granskas bebyggelsens utveckling i tre sydvästfinska socknar under ca tre århundraden, från 1300-talet ända till de första åren av 1600-talet. I framställningen har mest utrymme getts senare hälften av 1500-talet, då det Svenska riket låg i krig mot Ryssland under nästan tre årtionden. Källmaterialet från denna tid är riktigt. Också beskattningsförhållandena samt jordbrukets och dess binäringars avkastning på 1500-talet i de undersökta socknarna utreds i boken. Svensk text. Obs. Publikationen kan ha små kosmetiska fel (slitage, repor) på pärmen och ryggen. Eventuella fel har beaktats i priset. Annars är publikationen i gott skick och den är oanvänd.

Mer information

ISBN Nej
ISSN 0073-2559