iBacka/i och ibacke/i, iglader/i och iglad/i

iBacka/i och ibacke/i, iglader/i och iglad/i

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

26,00 €

Översikt


Gullmets-Wik, Marie-Charlotte
Backa och backe, glader och glad. Formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 674. Studier i nordisk filologi 82
Ekenäs 2004, 247 s.

Detaljer

Ordparen ibacka/i och ibacke/i, iglader/i och iglad/i i bokens titel speglar den språkliga variationen, som är knuten till talare i olika åldrar och samhällsskikt. Boken ger ny kunskap till ett antal stadsspråk, som hittills rönt rätt ringa uppmärksamhet inom språkforskningen i Finland.

Mer information

ISBN 951-583-117-2
ISSN 0356-0376 (SNF), ISSN 0039-6842 (SSLF)