Avsked och återseende

Avsked och återseende

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

28,00 €

Översikt


Hagmark-Cooper, Hanna
Avsked och återseende. Sjömanshustruns liv under 1900-talet
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 704
Borgå 2008, 170 s.

Detaljer

De ständiga växlingarna mellan ensamhet och tvåsamhet står i centrum i denna bok som bygger på levnadsberättelser av åländska sjömanshustrur födda mellan 1912 och 1969. Utifrån kvinnornas personliga berättelser visar Hanna Hagmark-Cooper på ett cykliskt mönster i sjömanshustruns liv som bygger på makens avfärder och hemkomster och som ger henne känslan av att leva två skilda liv. Författaren tar också upp kvinnornas inställning till de myter som omger livet som sjömanshustru och hur de förändrade föräldrarollerna har påverkat livet i sjömansfamiljerna.

Mer information

ISBN 978-951-583-157-6
ISSN 0039-6842