Att ge röst

Att ge röst

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

26,00 €

Översikt


Holmström, Roger
Att ge röst. Omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 678
Ekenäs 2005, 200 s.

Detaljer

I denna bok analyserar Roger Holmström sex författares skildringar av livet bland folket i nyländska miljöer, med inriktning på hur omvärlden och identiteten beskrivs. Olika allmogetyper som Weitikka, Ödas Stina och Vik-Johannes gestaltar konflikter knutna till rikedom och fattigdom, manligt och kvinnligt, "vi" och "dom" i ett bysamhälle som hotas av växande sociala spänningar. Samma konflikter och tecken på ett samhälle i omvandling återkommer i skildringarna av det folkliga livet bland stadens hantverkare och arbetare.

Mer information

ISBN 951-583-121-0
ISSN 0039-6842