Arbete och nordisk samhällsmodell

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

12,60 €

Översikt


Arbete och nordisk samhällsmodell. Texter från den fjärde nordiska konferensen för historiska arbetslivsforskning, Helsingfors och Kiljava den 16 - 19 september 1993. Red. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Papers on Labour History 4
Tammerfors 1995, 405 s.

Detaljer

Boken baserar på de uppsatser som framlades vid den fjärde nordiska konferensen för historisk arbetslivsforskning i semtember 1993. Detta nordiska konfrenssamarbete bygger på informella tvärvetenskapliga nätverk mellan enskilda forskare och forskargrupper, av vilka många medverkat i gemensamma samnordiska projekt. Uppsatser och diskussionen vid den fjärde konfrensen – den första arrangerades år 1985 – koncentrerade sig kring den "nordiska modellen". Det fanns tre tematiska infallsvinklar till denna problematik: de nordiska arbetslivsinstitutionerna och internationaliseringen av företagen och arbetsmarknaden, arbetet och de nordiska välfärdsstaterna och förändringen av arbetets sociala och kulturella betydelse. I rapporten ingår 15 uppsatser.

Mer information

ISBN 951-95276-4-8
ISSN 0783-005X