Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5

Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

44,00 €

Översikt


Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5. Religiösa skrifter 1775-1793. Utgivna av Maren Jonasson & Pertti Hyttinen
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 762:5
Borgå 2016, 572 ss.

Detaljer

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729‒1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör.I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka. Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen. Band 5 avslutar serien.

Mer information

ISBN 978-951-583-241-2
ISSN 0039-6842