Ajatus 72

Ajatus 72

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

10,00 €

Översikt


Ajatus 72. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoim. Juha Räikkä
Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland
Ajatus - Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 72
Tampere 2015, 287 s.

Detaljer

Sisältää mm. artikkelit: Jan Forsman, Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa; Ari Maunu, Leibnizin vastaväitteitä molinistiselle voluntarismille; Matti Saarni, Kant värien objektiivisuudesta; Ari Korhonen, Kantin Arvostelukyvyn kritiikki poliittisen ajattelun kiistakapulana; Vesa Oittinen, Differenssi ja dialektiikka, eli Deleuze ja Hegel; Teuvo Laurinolli, Eino Kaila ja suhteellisuusteoria; Panu Raatikainen, Materialismi, neurotiede ja tahdon vapaus; Veli Virmajoki, Miten tieteenhistorian pitäisi valita tutkimuskohteensa?

Mer information

ISBN 978-951-9264-82-0
ISSN 0355-1725