Ajatus 71

Ajatus 71

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

10,00 €

Översikt


Ajatus 71. Päätoimittaja Juha Räikkä
Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland
Ajatus - Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 71
Helsinki 2015, 326 s.

Detaljer

Sisältää artikkelit: Hemmo Laiho, Mikä olikaan Arvostelukyvyn kritiikin aihe?; Maija Aalto-Heinilä: Miten lakia pitäisi lukea? Tekstualismi, intentionalismi ja Wittgenstein; Riku Juti, Onko ensimmäinen filosofia tieteenä mahdollinen?; Markku Keinänen, Trooppinominalismi ja kvantiteettitrooppien "samanlaisuus"; Ari Maunu, Jumalan ennaltatietäminen ja luotujen vapaus molinismin mukaan; Marri Häyry, Aristoteelinen paheellisuus arvovalintana; Jaakko Hirvelä, Hyvetietoteoriat ja tiedon arvo; Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, Kaksi dialogimuotoa ja niiden eettinen merkitys; Peter Myrdal, Leibniz´perfektionism; Henrik Rydenfelt, Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta; Tuomas K. Pernu, Interaktioita ja ekskluusioita: tutkimuksia kausaalisesta selittämisestä naturalistisessa mielenfilosofiassa; Teemu Torppinen, Metaeettinen ekspressivismi; Daryl De Bruyn, Spinozan käsitys ymmärryksen kehittämisestä

Mer information

ISBN 978-951-9264-80-6
ISSN 0355-1725