Ajatus 65

Ajatus 65

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

8,00 €

Översikt


Ajatus 65. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Sami Pihlström
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2008, 291 s.

Detaljer

Sis. seuraavat artikkelit ja lectiot: Olli Koistinen & Hannu Nurmi, Yhteiskunnalliset lait ja kausaliteetti; Juhana Lemetti, Käsittämisen ja kuvittelun yhteydestä varhaismodernissa ajattelussa; Markku Keinänen, Revisionaarinen metafysiikka; Juho Ritola, Episteemisestä kehämäisyydestä; Mirja Hartimo, Matematiikan kehitys 1800-luvun lopulla ja fenomenologian synty; Niko Noponen, Moraaliset ristiriidat, pahoillaan olo ja eettinen realismi; Kalle Puolakka, Donald Davidson ja Richard Rortyn pragmatistinen haaste intentionalismille; Tarja Knuuttila, Vain perimmäisillä rakenteilla on merkitystä? Tieteelliset mallit representaatioina ja tiedollisina artefakteina; Tommi Lehtonen, Vertailututkimuksen filosofisia lähtökohtia; Joel Backström, Vänskapens skrämmande öppenhet; Valtteri Viljanen, Spinozan dynamistinen teoria olemassaolosta; Anssi Korhonen, Logiikan universaalisuus – Bertrand Russellin varhainen käsitys logiikasta ja sen filosofinen konteksti; Marko Ahteensuu, In dubio pro natura ? Ennaltavarautumisen periaatteen filosofinen analyysi.

Mer information

ISBN 978-951-9264-67-7
ISSN 0355-1725