Ajatus 61

Ajatus 61

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

16,00 €

Översikt


Ajatus 61. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Sami Pihlström
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2004, 463 s.

Detaljer

Sisällys: Jaakko Hintikka, Ludwig Wittgenstein – lainsuojaton filosofi? Maija Aalto, Kuinka Wittgensteinin Tractatusta tulisi lukea? Jussi Haukioja, Säännön seuraaminen ja merkitys: mikä olikaan kysymys? Antti Saaristo, Merkitys sosiaalisena käytäntönä: kohti ihmistieteiden filosofisia perusteita; Dan Zahavi, Aika ja tietoisuus Bernau-käsikirjoituksissa; Bernhard Waldenfels, Itseyden ja toiseuden ruumiillinen kokemus; Sara Heinämaa, Sielusta, ruumiista ja hengen elämästä: Husserlin (ennakko)vastaus Heideggerin huomautuksiin; Jussi Backman, Aiheesta toiseen: Heidegger, Parmenides ja ajattelun lähtökohdat; Krister Talvinen, Taolainen filosofia ja skeptisismi; Martti Nyman, Sokrateen viimeiset sanat; Marianna Raulo, Onko Rousseaun ajatuksista yhteiskunnallisen kehityksen tueksi? Juha Sihvola, Kantin Ikuiseen rauhaan ja stoalainen perinne; Kaija Rossi, Teknologia, lisääntyminen ja järjestys – lapsettomuuden ongelman lähestymisestä filosofiassa; Jari Jula, Taiteen autonomia? Heikki Ikäheimo, Hegel, subjekti ja tunnustussuhteet; Mats Bergman, C. S. Peirces teckenteoris kommunikativa grundvalar; Sami Pihlström, Moraalirealismi ja maailmankansalaisuus.

Mer information

ISBN 951-9264-54-X
ISSN 0355-1723