Ajatus 58

Ajatus 58

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

16,00 €

Översikt


Ajatus 58. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Heta Gylling
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2001, 308 s.

Detaljer

Sis. mm.: iCharles S. Peirce/i, Mikä merkki on? iBernt Österman/i, Förståelsens epistemologi; iArto Siitonen/i, Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso; iKari Syreeni/i, Berättelse – ideologi – verklighet. Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse; iMarkku Roinila/i, G. W. Leibniz apperseptiosta; iJuha Himanka/i, Husserlin fenomenologinen todistus Maan liikkumattomuudelle; iKatri Kaalikoski/i, Minkä maailman sinä näet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu; iPauli Salo/i, Kieli, kognitio ja konnektionismi; iPanu Raatikainen/i, Mitä oli analyyttinen filosofia? iMartina Reuter/i, Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa; iRisto Vilkko/i, Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta; iTuija Takala/i, Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siinä tarvitaan? iIlpo Halonen/i, Selittämisen kyselymalli ja peitelait; iVeikko Launis/i, Moniulotteinen bioetiikka; iPetri Ylikoski/i, Intressit ja kausaalinen selittäminen; iAntti Mattila/i, Asioiden näkeminen uudessa valossa – näkökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa.

Mer information

ISBN 951-9264-42-6
ISSN 0355-1725