Ajattelun perusaskeleet

Ajattelun perusaskeleet

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

15,00 €

Översikt


Sutcliffe, Roger & Bigglestone, Tom & Buckley, Jason
Ajattelun perusaskeleet. Käytännön opas metakognition opettamiseen. Toim. Tuukka Tomperi
Eurooppalaisen filosofian seura
niin & näin -kirjat
Tallinna 2021, 71 s.

Detaljer

Ajattelumme kulkee enimmäkseen itsestään, ajattelua sen kummemmin ajattelematta. Mutta entäpä jos pyrimme tietoisesti ajattelemaan taitavasti ja monipuolisesti? Mitä taitavassa ajattelussa silloin tehdään? Millaisin askelin, liikkein ja siirroin ajattelu etenee? Miten ajattelun ajattelemista voi opettaa?

Ajattelun perusaskeleet on erittäin helppokäyttöinen opas ajattelun perustaitoihin ja niiden opettamiseen. Kirjassa esitellään 26 ajattelun perusliikettä, joista mutkikkaatkin ajatuskulkumme muodostuvat. Kirja on kokonainen metakognitiivinen malli ja ajattelutaitojen opetusohjelma tehopakettiin tiivistettynä.

Ajattelumuodot selitetään havainnollisesti nimitysten, kuvien ja kuvausten avulla. Niiden oppimista tukevat yksinkertaisen käytännölliset harjoitukset, joita opetusryhmän kanssa voi tehdä.

Kirjoittajat Roger Sutcliffe, Tom Bigglestone ja Jason Buckley ovat ajattelutaitojen opetuksen kekseliäitä ja tunnettuja brittiläisiä edelläkävijöitä. Tuhannet opettajat opiskelijoineen ovat saaneet iloa ja hyötyä heidän monipuolisista kursseistaan, kirjoistaan ja virikeideoistaan.

Ajattelun opettaminen voi olla helppoa ja hauskaa!

Mer information

ISBN 978-952-7189-77-1
ISSN Nej