Ympäristömytologia

Ympäristömytologia

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€47.00

Quick Overview


Ympäristömytologia. Toim. Seppo Knuuttila & Ulla Piela
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kalevalaseuran vuosikirja 93
Saarijärvi 2014, 424 s.

Details

Mytologia käsittelee maailman synnyn ja olemassaolon peruskysymyksiä. Ympäristö jäsentyy meille materiaalisina ja henkisinä, elollisina ja elottomina elämänehtoina, joille mytologia etsii ja antaa uusia merkityksiä. Teos kokoaa kulttuurin- ja taiteentutkimuksen tapoja tulkita ja lähestyä ympäristöä. Keskeisenä teemana on mytologia sekä tavat, joilla ympäristö inspiroi ja heijastelee sitä. Ympäristömytologiaa tarkastellaan suullisen perinteen, uskomusten, esineiden, eläinten, tapahtumien, tuoksujen, kuvataiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Kirjan avulla ympäristömytologiasta hahmottuu sekä monihaarainen että houkutteleva kulttuuritieteellinen tutkimuspolku.

Additional Information

ISBN 978-952-222-553-5
ISSN 0355-0311