Vikuroivia vilkaisuja

Vikuroivia vilkaisuja

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€2.00

Quick Overview


Vänskä, Annamari
Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus
Taidehistorian seura
Taidehistoriallisia tutkimuksia 35
Jyväskylä 2006, 159 s.

Details

Tutkimuksen lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti. Kuvien analyysissä lanseerataan uusi käsite: vikurointi ja vikuroiva katsominen. Vikurointi merkitsee kolmea seikkaa. Ensinnäkin se kuvaa tutkijan omaa asennetta kun hän haastaa ja kyseenalaistaa sovinnaiset, luonnolliselta tuntuvat selitysmalit. Toiseksi vikurointi viittaa kuviin ja niiden performatiiviseen voimaan. Kolmanneksi vikurointi viittaa epänormatiivisiin muotoihin: vikuureihin eli viallisiin muotoihin. Näitä edustavat tutkimuksessa sellaiset sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitykset, jotka asettuvat normatiivisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitysten ulkopuolelle ja jotka uhkaavat totunnaista järjestystä.

Additional Information

ISBN 952-5533-07-7
ISSN 0355-1938