Veteen kirjoitettu

Veteen kirjoitettu

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00

Quick Overview


Veteen kirjoitettu. Veden merkitykset kirjallisuudessa . Toim. Markku Lehtimäki, Hanna Meretoja ja Arja Rosenholm
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1441
Tampere 2018, 394 s.

Details

Millaisia esityksiä ja merkityksiä kirjallisuus tuottaa vedestä kulttuurisena käsitteenä? Miten suhtautua veteen voimana, joka pakenee inhimillistä hallintaa?

Veteen kirjoitettu osallistuu ajankohtaiseen ja elintärkeään keskusteluun veden kulttuurisista, esteettisistä, sosiaalisista ja historiallisista merkityksistä.

Vesi ymmärretään kirjan artikkeleissa sekä maantieteellisenä ja fysikaalisena elementtinä että kulttuuristen prosessien tuottamana osana ympäristöämme. Mukana on sekä moderneja klassikkoja että nykykirjallisuuden edustajia suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin- ja venäjänkieliseltä kulttuurialueelta.

Kirja muistuttaa meitä siitä, että vesi on yksi maailman vanhimmista kulttuurisista symboleista, ajan ja elämän virran kielikuva, joka ylittää kieliä ja kansallisia kulttuureja ja on osallisena kulteissa, rituaaleissa, uskonnoissa, taiteissa ja tieteissä.

Teos soveltuu sekä yliopistolliseksi oppikirjaksi ja kurssimateriaaliksi että kaikille kirjallisuuden ja luonnon merkityksistä kiinnostuneille. Symboleiden, vesimetaforien ja veden myyttihistorian välittämä tieto muistuttaa materiaalisen veden, mielikuvituksen ja luovuuden yhteisistä virroista.

Additional Information

ISBN 978-952-222-979-3
ISSN 0355-1768