Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta

Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€38.50
OR

Quick Overview


Tuomainen, Jouko
Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 15
Vaajakoski 2006, 259 s.

Details

Teoksessa paneudutaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden, roskaantuneiden alueiden ja rakenteiden julkisoikeudelliseen puhdistamisvastuuseen ja siihen liittyviin juridisiin ongelmiin ympäristönsuojelulain, jätelain, jätehuoltolain, vesilain, kemikaalilain ja Euroopan unionin säädösten perusteella. Tavoitteena on kuvata ja analysoida puhdistamisvastuun sisältö ja soveltamiskäytäntö sekä nimetä sääntelyn puutteet ja tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi. Lähteinä on käytetty suomalaista lainvalmisteluaineistoa, uusia oikeustapauksia sekä lupaviranomaisten hallintopäätöksiä 1980-luvulta alkaen.

Additional Information

ISBN 951-855-262-2
ISSN 1458-0446