Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa

Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€32.00

Quick Overview


Rinne, Risto Jauhiainen, Arto Simola, Hannu al.
Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 58
Jyväskylä 2012, 392 s.

Details

Tietotaloudessa yliopistoista halutaan hyötyä tehokkaammin ja niiltä edellytetään tuloksia, mikä näkyy uudessa yliopistopolitiikassa sekä yliopistojen hallinnossa, ohjauksessa ja valtasuhteissa. Yliopistoja johdetaan liikkeenjohdosta omaksuttujen managerialististen oppien ja jatkuvan arvioinnin politiikan mukaisesti. Teoksessa tarkastellaan laajan kyselytutkimuksen tulosten pohjalta yliopiston eri työntekijäryhmien kokemuksia ja näkemyksiä tämän päivän yliopistosta. Tulokset kertovat vallankäytön etääntymisestä, luottamuspulasta, uskottavuuskriisistä, markkinariippuvuudesta sekä ristiriitaisiksi koetuista reformeista ‒ mutta myös akateemisen työn kokemisesta merkitykselliseksi.

Additional Information

ISBN 978-952-5401-60-8
ISSN 1458-1094