Uskonto ja elämän merkitys

Uskonto ja elämän merkitys

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€23.00

Quick Overview


Pihlström, Sami
Uskonto ja elämän merkitys. Näkökulmia uskonnonfilosofiaan
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 267
Vantaa 2010, 222 s.

Details

Tässä teoksessa ehdotetaan, ettei uskonnollisia ajattelutapoja tule kytkeä sen enempää vanhentuneisiin tieteellisiin käsityksiin maailmasta kuin dogmaattisiin moraalioppeihinkaan. Uskonnollisilla näkökulmilla voi olla ihmiselämää syventävä rooli sekä elämälle merkityksen antava ulottuvuus. Uskontoa ei kuitenkaan tule tarkastella vain oppijärjestelmänä vaan näkökulmana elämään, jota on jatkuvasti arvioitava etiikan kannalta. Tätä tematiikkaa valaistaan viittaamalla moniin keskeisiin uskonnonfilosofian klassikoihin, muun muassa Immanuel Kantiin, William Jamesiin ja Ludwig Wittgensteiniin.

Additional Information

ISBN 978-952-9791-81-1
ISSN 0356-9349