ungdomsvän från Sverige

ungdomsvän från Sverige

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€27.00

Quick Overview


Ciaravolo, Massimo
En ungdomsvän från Sverige. Om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland 1895–1920
Svenska litteratursällskapet i Finland & Söderbergsällskapet
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 621. Söderbergsällskapets skriftserie 11
Ekenäs 2000, 270 s.

Details

Hjalmar Söderberg (1869–1941), den mest kända flanörförfattaren i svensk litteratur, skapade en suggestiv bild av sekelskiftets Stockholm med sina historietter och romaner. I Finland blev han en förebild – för att inte säga en kultfigur – för minst två generationer finlandssvenska författare, som i början av 1900-talet ville skapa en motsvarande storstadsprosa i Helsingfors. Massimo Ciaravolo, forskare i skandinavisk litteratur vid universitetet Milano, analyserar hur framför allt kretsen kring tidskriften Euterpe och de s.k. dagdrivarna mottog och influerades av Söderbergs verk.

Additional Information

ISBN 951-583-053-2
ISSN 0039-6842 (SLS), ISSN 1100-4304 (Söderbergsällskapet)