Under blåsvarta färger

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Sahlström, André
Under blåsvarta färger. Den estniska konstitutionella krisens verkningar i de finsk-estniska relationerna åren 1934–1938
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Bibliotheca Historica 51
Vammala 2000, 322 s.

Details

Undersökningen berör de i många avseenden ytterst komplicerade relationerna mellan Finland och Estland under en mycket händelserik tidsepok mellan världskrigen. Det existerade gamla olösta problem i ländernas relationer från början av ländernas sjävständighetstid emedan den inrikespolitiska utvecklingen i bägge länderna gick åt olika håll i början av 1930-talet. Utgångspunkten för denna undersökning är Estlands konstitutionella kris i början av 1930-talet, som ledde till en långvarig politisk kris och ett undantagstillstånd som Konstantin Päts utlyste i mars 1934. Estland, liksom Finland, drabbades symptomatiskt av demokratins kris i början av 1930-talet. Kriserna löstes emellertid helt olika i bägge länderna.

Additional Information

ISBN 951-746-163-1
ISSN 1238-3503