Umpikujasta oivallukseen

Umpikujasta oivallukseen

Be the first to review this product

Availability: In stock

€38.00

Quick Overview


Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Toim. Sanna Aaltonen & Riitta Högbacka
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 164
Tampere 2015, 296 s.

Details

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille? Monitieteinen Umpikujasta oivallukseen -teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Teoksen kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tutkimukseen. Teos soveltuu oppikirjaksi sekö oheislukemistoksi kaikille laadullisen tutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Additional Information

ISBN 978-951-44-9785-8
ISSN No