Uloimmalla rannalla

Uloimmalla rannalla

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00

Quick Overview


Nyman, Harri
Uloimmalla rannalla. Luotsi- ja majakkamiesperheet asemayhdyskunnissaan
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Kansatieteellinen Arkisto 54
Jyväskylä 2011, 512 (5) s.

Details

Uud. p. 2014.
Luotsit ja majakanvartijat perheineen asuivat, elivät ja työskentelivät pitkään asemapaikoillaan saariston uloimmilla luodoilla sekä väylien varsilla saariston sisällä. 1900-luvun kuluessa nämä virkamiesyhdyskunnat kuitenkin tyhjenivät. Mitkä olivat ne perimmäiset syyt, jotka saivat ihmiset lähtemään ja minkälaisen elämän he jättivät jälkeensä? Teoksessa kysytään: mitkä olivat luotsi- ja majakkasaarilla muotoutuneen virkamieskulttuuriin omimmat piirteet? Miten saarilla aloillaan eläneet virkamiesperheet alkoivat pirstoutua oppivelvollisuuslain mukanaan tuoman koululaismuuton seurauksena? Entä naapurisopu, minkälaisia strategioita asemayhdyskuntien asukkaat kehittivät sen säilyttämiseksi? Miten majakoitten automatisointi ja luotsityön modernisoituminen koettiin paikallistasolla? Teos auttaa ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka säätelevät eristyksissä ja luonnon ehdoilla elävien yhteisöjen toimintaa ja selviytymistä.

Additional Information

ISBN 978-951-9057-83-5
ISSN 0355-1830