Työllä ei oo kukkaan rikastunna"

Työllä ei oo kukkaan rikastunna"

Be the first to review this product

Availability: In stock

€7.00

Quick Overview


"Työllä ei oo kukkaan rikastunna". Naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-luvulla. Toim. Marjatta Rahikainen & Tarja Räisänen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 176
Tampere 2001, 197 s.

Details

Työnteko on useimmille pakon sanelemaa, mutta siitä on voitu ammentaa myös iloa. Tässä teoksessa tarkastellaan, miten suomalaiset naiset ovat omalla työllään luoneet toimeentulonsa edellytykset ja miten he ovat yksilöinä ja yhdessä toimineet vallinneiden yhteiskunnallisten suhteiden kentässä ja kyenneet toiminnallaan myös murtamaan ja muuttamaan näitä suhteita. Artikkelit käsittelevät posti- ja kauppaneitejä, vanhoja naisia, maatalouden naisia, naisyrittäjiä sekä herrasväen ja työväen naisia.

Additional Information

ISBN 951-746-300-6
ISSN 0562-6129