Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541–1542

Be the first to review this product

Availability: In stock

€40.00
OR

Quick Overview


Agricola, Mikael
Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541–1542 = Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541–1542. Toim. Jyrki Knuutila & Anneli Mäkelä-Alitalo
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1129
Hämeenlinna 2007, 417 s.

Details

Mikael Agricola laati 1540-luvun alussa selvityksen Suomen kirkon tuloista Kustaa Vaasan verohallintoa varten. Alkuperäinen käsinkirjoitettu asiakirja on kahtena versiona Kansallisarkiston voudintilien kokoelmassa. Tässä teoksessa selvitys julkaistaan sekä näköispainoksena että ruotsinkielisenä sanatarkkana tulkintana ja suomennoksena. Selvityksestä käyvät ilmi keskiajalta periytynyt kirkon hallintojako, tuloperusteet ja huomattava osa omaisuudesta.

Additional Information

ISBN 978-951-746-901-2
ISSN 0355-1768