Tundra Nenets inflection

Tundra Nenets inflection

Be the first to review this product

Availability: In stock

€17.00

Quick Overview


Salminen, Tapani
Tundra Nenets inflection
Finno-Ugrian Society
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 227. Publications of the Databank for Endangered Finno-Ugrian Languages 2
Vammala 1997, 155 pp.

Details

Tundranenetsin kieli kuuluu suomalais-ugrilaisen kielikunnan samojedilaiseen haaraan. Sitä puhuu äidinkielenään noin 25 000 ihmistä Venäjän ja Luoteis-Siperian arktisilla seuduilla. Lähes kaikki Venäjän ja Siperian alkuperäiskielet ovat erittäin uhanalaisia tai peräti sukupuuton partaalla, mutta tundranenetsien tilanne on melko hyvä, sillä suurin osa nenetseistä harjoittaa perinteistä porotaloutta eikä ole sulautumassa venäjänkieliseen valtaväestöön. Salmisen tutkimus keskittyy tundranenetsin kielen taivutusmorfologiaan. Tavoitteena on kehittää nimenomaan tundranenetsien runsasta ja monimutkaista taivutusta yksiselitteisimmin ja käytännöllisimmin hahmottava kuvaus. Taivutusopin kuvaus koostuu pääsanaluokkien verbien ja nominien samoin kuin vähäisempien sanaluokkien, persoonapronominien ja erinäisten adverbi- ja postpositioryhmien osuuksista. Erityisesti pyritään kehittämään sellaista sääntöjen esitystapaa, jonka avulla yleistykset voidaan esittää yksinkertaisella ja havainnollisella tavalla. Sääntöjärjestelmässä käytetään sen vuoksi hyväksi ns. default-periaatetta sekä viittaussääntöjä.

Additional Information

ISBN 952-5150-02-X
ISSN 0355-0230