Tradition och turism på Åland

Tradition och turism på Åland

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00
OR

Quick Overview


Tradition och turism på Åland. Att använda kulturarvet. Redaktör Yrsa Lindqvist
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 711. Meddelanden från Folkkultursarvet 21
Helsingfors 2008, 240 s.

Details

Historiska minnesmärken, kyrkor och det maritima arvet är centrala delar av den Ålandsbild som man redan tidigt lyfte fram inom turistnäringen på Åland. Genom att låta historia och samtid mötas kan man skapa nya upplevelser för både turister och bofasta. För turisterna står hembygsmuseer och hantverk för det autentiska, för ålänningarna själva blir de ett sätt att stärka den lokala kulturen – de blir viktiga symboler för tradition, kontinuitet och identitet.

Additional Information

ISBN 978-951-583-167-5
ISSN 0039-6842 (SLSS), ISSN 0355-9963 (Meddel.)