Tradition och rörelse

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€5.00

Quick Overview


Ahlqvist, Agneta
Tradition och rörelse. Nimbusikonografin i den romerskantika och fornkristna konsten
Suomen Historiallinen Seura
Historiallisia Tutkimuksia 155
Jyväskylä 1990, 411 s.

Details

Nimbusen är ett av de första tecken som, ur den romerska ikonografin, tidigt upptagits i den officiella kristna bildrepertoaren. Vad den kristna nimbusen i detta skede signalerade äger vi dock föga kännedom om. Nimbusarna i det empiriska bildmaterialet bekräftar att dessas livslopp i den romerskantika konsten varit långt ifrån enkel och entydig. Obruten löper dess förefintlighet både på officielt och privat plan och på konsten alla sektorer, ända från kejsar Augustus dagar och långt in i medeltiden.

Additional Information

ISBN 951-8915-31-8
ISSN 0073-2559