Tillgången till den andra instansen i tvistemål

Tillgången till den andra instansen i tvistemål

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€54.00

Quick Overview


Nylund, Anna
Tillgången till den andra instansen i tvistemål
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 274
S.l. 2006, XXXII + 327 s.

Details

Lagstiftaren har ställt upp som mål att begränsa tillgången till den andra instansen för att domstolarna ska kunna koncentrera sina resurser på svåra eller viktiga mål. Tillgången kan dock inte begränsas på vilket sätt som helst eftersom grundlagen och folkrätten ställer vissa krav på tillgången till och rättegången i den andra instansen. Tillgången till den andra instansen regleras också av krav som kommer inifrån civilprocessen. I verket granskas dessa krav ur en kritisk synvinkel särskilt med tanke på förfarandet i hovrätten. De finska bestämmelserna om förfarandet i hovrätten i tvistemål i allmänhet och sållningen i synnerhet har varit föremål för skarp kritik. Frågan är hur de gällande normerna om i synnerhet sållning bör tolkas och vilka problemen med de gällande bestämmelserna är.

Additional Information

ISBN 951-855-256-8
ISSN 0356-7206