Tikkanens blick

Tikkanens blick

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00

Quick Overview


Wrede, Johan
Tikkanens blick. En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 765
Borgå 2012, 352 s.

Details

Henrik Tikkanen strävade som författare efter att ingripa i sin egna och samtidens trauman och livsvillkor. Det här är ett genomgående tema i denna bok, där Tikkanens författarskap ses genom de historiska och biografiska sammanhangen. Olyckliga uppväxtförhållanden och mötet med kriget satte djupa spår i Henrik Tikkanens författarskap. Johan Wredes mångåriga vänskap med Tikkanen bildar fond i analysen och tillför också unik kunskap om författarskapet. Radikal individualism och ideologikritik kom att bli utmärkande för Tikkanen, liksom hans självbiografiska prosa. Receptionen av Tikkanens böcker belyses genom olika läsekretsar, en finlandssvensk, en finsk och en sverigesvensk publik.

Additional Information

ISBN 978-951-583-245-0
ISSN 0039-6842