Tiede ja Ase 72

Tiede ja Ase 72

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Tiede ja Ase 72. Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Päätoim. Ismo Turunen
Suomen Sotatieteellinen Seura
Helsinki 2014, 312 s.

Details

Sis. artikkelit: Alpo Juntunen, Koillisväylä ‒ arktinen unelma; Mika Virta & al., Case Ukraina 2014 ‒ katsaus Venäjän informaatiosodankäyntiin Ukrainassa; Nico Lamminparras, Vain Venäjän vasalli? Transnistria EU:n ja Euraasian välillä; Markus Räty & Tommi Sikanen, Kilpailevat identiteetit suomalaisen sotilaallisen kriisinhallinnan päätöksenteossa; Mikko Vepsäläinen & Niko Koivula, Toiminnan kehittäminen taktiikan tutkimuksen päämääränä ‒ pääkomentopaikan siirron suunnitteluprosessi suojan näkökulmasta Itä-Suomen viestipataljoonan muuttuvassa toimintaympäristössä; Esa Lappi & al., Comparing simulated results and actual battle events from 1944 ‒ a case study using Sandis software; Esa Lappi, Jatkosodan taistelu simulointimallissa: Suovanjärven taistelu 27.7.1944 simuloituna Sandis-ohjelmistolla; Jan Hanska, Rhythm and tempo of warfare ‒ a comparative reading of a samurai classic and NATO planning guidelines; Soili Paananen & Kaisa Peltokorpi, Sotilasjohtajan henkinen joustavuus: sosiomateriaalinen näkökulma; Aki-Mauri Huhtinen, Teemu Tallberg & Juha Mäkinen, Ihmis- ja käyttäytymistieteet sotatieteellisessä tarkastelussa; Mika Penttinen, Opiskelijavalinnat ‒ työtä tulevaisuudelle; Hannu Rentola, Tutkivaa oppimista ja työotetta harjoittamassa ‒ sotilasopettajan kokemuksia ja näkökulmia; Risto Sinkko, "Onks pakko jos ei taho?" ‒ maanpuolustusajattelun ja sotilaan sosiaalisuuden yhteydestä; Lauri Lääperi, Lauri Rummukainen & Jouko Vankka, Kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmä; Ilkka Ikonen, Tykistön ja kranaatinheittimistön 2010-luvun ampumatarvikkeet ja niiden mahdollisuudet tulenkäytön kehittämiselle; Juha Ratinen, Aluejärjestelmä ‒ Airon vai Grandellin kehitystyön tulos?

Additional Information

ISBN No
ISSN 0358-8882